WEBSITE SỞ NGÀNH
THĂM DÒ Ý KIẾN
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
CƠ CẤU TỔ CHỨC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 đã bầu Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khoá IV gồm 27 uỷ viên. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khoá IV đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ: 7 uỷ viên, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra: 3 uỷ viên và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Cơ cấu tổ chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm Thường trực và các phòng, ban đơn vị trực thuộc:
I. THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX TỈNH

          1. Chủ tịch: Trần Văn Phụng.

          Điện thoại: 06513500559; 0944554456

          Email: phungintel14456@gmail.com

          2. Phó Chủ tịch Thường trực: Trần Văn Nhan.

          Điện thoại: 0918090203

          Email: nhanlmhtx@gmail.com

          3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Phương.

         Điện thoại: 0919010622

          Email: dongthuong_bp1502@yahoo.com

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

          Liên minh Hợp tác xã tỉnh hiện có 6 phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Bao gồm:

          1. Phòng Tổ chức - Hành chính

          - Quyền Trưởng Phòng: Lê Thị Hồng Quý.

          Điện thoại: 06513888519

          Email: lenguyen89.hq@gmail.com

          - Phó Trưởng Phòng: Hồ Thị Mỹ Hiệp.

         2. Phòng Tổ chức phong trào, chính sách, phát triển hợp tác xã

          Quyền Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Phượng.

          Điện thoại: 06513870004; 0934587586

          Email: nguyenphuongth1983@gmail.com

          3. Phòng Kế hoạch và Hỗ trợ

          Phó Trưởng Phòng: Lê Xuân Tiến.

          Điện thoại: 06513899518; 0977900044

          Email: tien.qtkd.kt.bp@gmail.com

          4. Ban Kiểm tra:

          Quyền Trưởng Ban Kiểm tra: Trương Thị Mỹ Dung.

          Điện thoại: 06513899517; 0913818137

          Email: uyendung173@gmail.com

          5. Uỷ ban Kiểm tra (do Đại hội bầu)

          Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra: Trương Thị Mỹ Dung.

          6. Trung tâm Tư vấn pháp luật

          Giám đốc: Trần Văn Phụng.

          

[Trở về]